Program JavaScript untuk Mengosongkan Array

Contoh 1: Array Kosong dengan Mengganti Array Baru // program to empty an array function emptyArray(arr) { // substituting new array arr = []; return arr; } const array = [1, 2 ,3]; console.log(array); // call the function const result = emptyArray(array); console.log(result); Keluaran [1, 2, 3] [] Pada program di atas, nilai Himpunan digantikan […]

Read more »